Historiek

Een beetje geschiedenis:

Aanvang 1975 bestaat er, in tegenstelling tot wat in de andere provincies reeds lang is verwezenlijkt, in de schoot van de K.V.G.O. (de Koninklijke Vereniging van Gepensioneerde Officieren), nog geen afdeling 'Limburg'. Weliswaar zijn enkele Limburgse gepensioneerde en actieve officieren (waarvan wij het juiste aantal niet hebben kunnen achterhalen) lid van de in 1857 opgerichte nationale vereniging, maar hun activiteit beperkt zich tot het betalen van het jaarlijks lidgeld.

Er is nagenoeg geen onderling contact tussen de gouwgenoten, laat staan dat er lokale of provinciale bijeenkomsten worden ingericht. Uit een persoonlijk verlangen om ook in Limburg het verenigingsleven voor gepensioneerde officieren op gang te brengen, en aangemoedigd door zijn vroegere gebiedscommandant, organiseert LtKol Gd i.r. Aloïs Meganck op 18 februari 1975 een eerste werkvergadering te Hasselt in de Officiersmess van het 31ste Artilleriebataljon, waar tot de oprichting van een provinciale Groepering van K.V.G.O. wordt besloten.

Op de stichtingsvergadering zijn aanwezig : LtKol Gd i.r. Meganck Aloïs (Initiatiefnemer, die verkozen wordt tot voorzitter), met zijn raadgevers : Kol Gd Plaquet Camille (gewezen bevelhebber van het rijkswachtgebied Antwerpen-Limburg, inspiratiebron van de stichter), Kol Vaneetvelde Germain (Provinciecommandant van Limburg), Cdt Gd Spoiden Gaston (voormalig officier van de Generale Staf van de Rijkswacht). En verder de gepensioneerde officieren en medestichters : Cdt Boyen René (aangesteld als secretaris), Kol Reynders Clement, Kol v/h vlw Vaneesbeek, LtKol Masquelier René, LtKol Boyden Lucien, Majoor Craybex Arthur, Cdt Claesen Leopold, hoofdaalmoezenier Celis, Cdt Paradis Rik, Cdt Vangrootloon Cyrille, Cdt Hens Jean, Cdt Kennof Amaat, Cdt Hubo Michael, Cdt Laporte Armand, Cdt Cox Alphonse, Cdt Soumoy Charles en mevrouw Sodermans-Hermesse.

Dat deze stichtingsvergadering het gewenste succes heeft, lezen wij in het verslag van de Nationale Algemene Vergadering van k.v.g.o. die op 26 april 1975 te Brussel plaatsvindt. In dit verslag wordt de nodige aandacht geschonken aan de oprichting van de Groepering Limburg.

Uit het openingswoord van de Algemeen Voorzitter, Generaal-Majoor o.r. Henri Vanvreckom, citeren wij : "Ik mag niet nalaten een bijzondere welkomstgroet te brengen aan LtKol van de Rijkswacht Meganck, voorzitter van onze nieuwe groepering Limburg."

 

Voor degene die nog eens wil snuisteren in het archief tot 2010 kan terecht op de website van Jos Hermans